31 січня 2014 року рішенням обласної ради № 524-25/VI затверджено Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки (зі змінами).

Останні зміни до цього рішення вносились у жовтні 2017 року та стосувалися врахування у Програмі гендерної складової.

Нижче приведено текст вищеназваного рішення обласної ради.

«Керуючись законами України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про культуру”, „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, з метою створення сприятливих умов для розвитку культурних і творчих ініціатив з урахуванням місцевих особливостей розв’язання проблем національно-культурного розвитку, збереження культурної та природної спадщини, задоволення інтелектуальних і духовних потреб населення, зважаючи на експертний висновок Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ від 13 червня 2017 року № 2297 і рекомендації постійної комісії обласної ради з питань культури, духовності та спорту, обласна рада в и р і ш и л а:

  1. Внести зміни до рішення обласної ради від 31 січня 2014 року № 524-25/VI „Про Програму збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки”, а саме:

1.1. Доповнити розділ III Програми збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 роки, далі – Програма, (Перелік завдань та заходів) абзацом такого змісту:

„Основними завданнями Програми є:

проведення заходів, присвячених паритетній ролі жінок і чоловіків у розвитку різних сфер народної творчості, культурній діяльності, з метою подолання гендерних стереотипів;

демонстрування здобутків майстрів ремесел і художніх промислів області зважаючи на їх однакову цінність незалежно від гендерних особливостей авторівˮ.

1.2. Доповнити розділ IV Програми (Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми) абзацом такого змісту:

„Виконання Програми здійснюється шляхом:

використання методу гендерного бюджетування при формуванні видатків на реалізацію цієї Програми;

урахування пропорційного розподілу кількості жіночого та чоловічого населення територіальної громади при плануванні та

гарантування однакового доступу чоловіків і жінок до об’єктів культурної спадщини областіˮ.

1.3. Викласти в новій редакції підпункт 2.6 пункту 2. (Збереження об’єктів культурної та природної спадщини Дніпропетровської області) та підпункт 5.3.1 пункту 5 (Петриківський розпис – об’єкт нематеріальної культурної спадщини людства Переліку завдань і заходів Програми) згідно з додатком.

  1. Викласти п. 3 рішення обласної ради від 31 січня 2014 року № 524-25/VI в новій редакції: „Рекомендувати райдержадміністраціям, об’єднаним територіальним громадам, органам місцевого самоврядування регіону використовувати положення регіональної програми, а також розробити та затвердити відповідні місцеві програми збереження та розвитку об’єктів культурної і природної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області, на 2014 – 2019 рокиˮ.
  2. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на управління з питань гуманітарної, соціально-культурної сфери та освіти, контроль – на постійну комісію обласної ради з питань культури, духовності та спорту.»

Із рішенням можна ознайомитись на офіційному веб-сайті обласної ради за посиланням http://oblrada.dp.gov.ua/rishennia/sklikannia-7/x-sesiya/244-10vii-11-10-2017/