Регіональну програму продовжено!

Регіональну програму продовжено!

Оновлено заходи з охорони Козацьких пісень Дніпропетровщини.

На черговій сесії обласної ради 27 березня 2020 року одноголосно прийнято зміни до Програми збереження та розвитку об’єктів культурної та природної спадщини, елементів нематеріальної культурної спадщини, розташованих на території Дніпропетровської області. Її термін продовжено до 2025 року!

Програму розроблено відповідно до:

  • – законів України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про культуру”, „Про охорону культурної спадщини”, „Про приєднання України до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини”,
  • – Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини від 16 листопада 1972 року 17-ї сесії Генеральної конференції ООН з питань освіти, науки і культури (далі – ЮНЕСКО),
  • – Конвенції про охорону НКС від 17 жовтня 2003 року 32-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО (ратифікована 04 жовтня 1988 року),
  • – рішення 8-ї сесії Міжурядового комітету з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО від 05 грудня 2013 року „Про внесення до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства об’єкта „Петриківський розпис – українське декоративно-орнаментальне малярство ХІХ – ХХІ ст.”,
  • – рішення 11-ї сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з охорони нематеріальної культурної спадщини від 29 листопада 2016 року „Про включення до Списку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, які потребують негайної охорони, елементу „Козацькі пісні Дніпропетровщини”.

Відповідно до вимог Конвенції про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини, кожна держава – сторона цієї Конвенції визнає, що насамперед на неї покладається зобов’язання забезпечувати виявлення, охорону, збереження, популяризацію й передачу майбутнім   поколінням культурної і природної спадщини, яка перебуває на її території.

Цілями Конвенції про охорону НКС є:

     a) охорона нематеріальної культурної спадщини;

     b) забезпечення поваги до нематеріальної культурної  спадщини відповідних спільнот, груп та окремих осіб;

     c) підвищення  рівня  знань  на  місцевому,  національному та міжнародному  рівнях  про  важливість  НКС та забезпечення її взаємного визнання;

     d) здійснення   міжнародного   співробітництва   та   надання допомоги.

Саме цим цілям відповідає Програма.

Програма є документом, що визначає стратегію виявлення, розвитку, охорони, популяризації і забезпечення життєздатності, цілісності та автентичності об’єктів культурної та природної спадщини, елементів нематеріальної культурної спадщини Дніпропетровщини на 2014 – 2025 роки, забезпечення належного рівня їх збереження та використання в суспільному житті, удосконалення ведення обліку, створення більш сприятливих умов для розвитку сфери охорони культурної та природної спадщини, розвитку міжрегіонального, міжнародного співробітництва.

Завдання і заходи Програми направлені на:

* виявлення,  збереження,  популяризацію, передачу майбутнім поколінням об’єктів культурної та природної спадщини Дніпропетровської області, елементів НКС;

* впровадження заходів із збереження, популяризації, передачі майбутнім поколінням петриківського розпису;

*  впровадженню заходів з охорони елементу НКС „Козацькі пісні Дніпропетровщини”, передачі його майбутнім поколінням, популяризації козацьких пісень.

* Звітуючи перед ЮНЕСКО ми в першу чергу говоримо про компетенції, впроваджені на території області та країни в цілому, направлені на виконання завдань і заходів з виявлення, охорони, збереження, популяризації й передачі майбутнім поколінням культурної і природної спадщини нашого регіону, охорони НКС, забезпечення до неї поваги відповідних спільнот, підвищення рівня знань про них у населенян області.

В регіоні є 2 елемента НКС, включені до списків ЮНЕСКО:

  • петриківський розпис – у 2013 році включений до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства;
  • козацькі пісні Дніпропетровщини – у 2016 році включений до Списку елементів нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО, які потребують негайної (термінової) охорони.

В номінаційному досьє козацькі пісні Дніпропетровщини були представлені трьома непрофесійними співочими групами – “Криниця” (м. Підгородне Дніпровського району), “Богуславочка” та “Першоцвіт” (із сіл Богуслав і Кочережки Павлоградського району).